Lower - Walk On Heads (7")

Lower is a classic quartet who are rubbing themselves free from the magic lamp of aggressive music to let hands of broken glass wrap the youth in shrill guitar tones, strangulation drums, hunchback bass and nose-bleeding melodies that combine in the entropic soundscape. "Walk On Heads" is four pieces of chaos sawn together to a ruin of history of rock's future, which nowadays is floating in a brown porridge of judicious anger while bodies of bronze dance towards the genres inevitable ejaculation.

A1 Craver
A2 Pictures of Passion
B1 Escape
B2 Lethargy

> Order the 7" here.

Som en klassisk kvartet gnider Lower sig selv fri fra den aggressive musiks magiske lampe og lader hænder af knust glas indhylde ungdommen i skingre guitartoner, kvælertagstrommer, pukkelbas og næseblødende melodier, der forener sig i det entropiske lydbillede. "Walk On Heads" er fire stykker kaos savet sammen til en ruin af rockhistoriens fremtid, der for tiden flyder i en brun vælling af velovervejet vrede, mens bronzekroppe danser mod genrens uundgåelige ejakulation.

All music Lower. Release Date: 30/03/2011. Catalogue no.: ESC25. Format: 7". 300 copies.